Galéria umenia

I staré múry túžia vzhliadnuť k umeniu.

V rámci Citadely máte možnosť nahliadnuť do novovytvorených galerijných priestorov, kde sa dostáva k slovu výtvarné umenie, fotografia a hudba. Galéria Citadely nie je vytvorená so zámerom stálej expozície. Veríme, že jej život bude pulzujúci, pestrý, bohatý na udalosti a hlavne plný talentu! Jej úlohou je poskytnúť priestor pre vernisáže, krátkodobé výstavy s orientáciou na mladú generáciu súčasných umelcov, komorné koncertné podujatia, jazzovú hudbu a pod.

Citadela má veľkú ambíciu stať sa mimoriadne dôležitým reprezentačným miestom, v ktorom sa budú konať tie najvýznamnejšie spoločenské udalosti mesta Košice. A nie len to.

Citadela je ideálnym miestom i pre Vaše firemné podujatia, eventy, nevynímajúc slávnostné udalosti vo Vašom osobnom živote. Citadela zároveň môže byť priestorom, vďaka ktorému dajú svetu o sebe vedieť mladí perspektívni umelci.

Kontaktujte nás ak chcete vystavovať v galérii Citadela.

E-mail: info@citadelawine.sk

alebo

tel. 0905 567 625